– Jeg heier på Høyda

Ordfører Simen Nord

I oktober ble Simen Nord valgt til byens nye ordfører. Han gleder seg over utviklingen på Høyda og er samtidig klar på hva som blir viktig i tiden fremover.

Tekst: Vegar Johansen Foto: Bettina A. Gjellan

– Det har vært morsomt og spennende så langt, forteller Simen Nord og løfter kaffekoppen til munnen. Vi sitter ved et møtebord på ordførerens kontor i første etasje på Rådhuset. Utenfor preger snø, is og brøytekanter bybildet.

– Å være ordfører er en fin kombinasjon av det mer formelle, med kommunestyre og formannskap, og de mer uformelle møtene med andre politikere, administrasjon og innbyggerne i kommunen, forteller Nord. Særlig det siste setter han stor pris på.

– Moss er en by i stor utvikling og med mye aktivitet. Som ordfører møter man mange engasjerte mennesker som gjerne vil løfte frem sin sak. Hverdagen er variert og man får et godt overblikk over det som skjer. Hvis man er nysgjerrig av natur og synes det er gøy å lære om nye ting er det den perfekte jobben, forklarer Nord.

Omfattende karriere

Til tross for at han kun er 34 år gammel har byens nye ordfører en omfattende politisk karriere bak seg. Allerede i 2007 ble han valgt inn i bystyret for Høyre. Da var han 18 år og elev på Kirkeparken videregående skole.

Siden har det gått slag i slag, med en rekke fremtredende verv både innad i partiet og på kommune- og fylkesnivå.

Nå er det imidlertid jobben som ordfører i Moss som har fullt fokus for Nord. Sammen med samarbeidspartnerne i Fremskrittspartiet, Venstre og Ny Kurs skal han og Høyre lede byen de neste årene.

Hanne Tollerud takkes av som ordfører

Krevende saker

Allerede på vei ut av startblokkene fikk den nybakte ordføreren flere krevende saker i fanget.

Et historisk omvalg og en mye omtalt skyteepisode utenfor Mossehallen var bare noe av det han måtte forholde seg til i løpet av sine første måneder i ordførerstolen.

Nord omtaler både omvalget og skyteepisoden som krevende – både personlig og for kommunen. Samtidig ble han beroliget da han så at kommunens beredskapsplaner fungerte som de skulle etter skytingen 28. november i fjor.

– Det var veldig betryggende for meg å se hvor godt alt virket da vi satte krisestab i kommunen. Da kom jeg inn i et beredskapssystem som var på plass og som fungerte, sier ordføreren.

 

Opptatt av gode bomiljøer

Moss er en by i sterk vekst. De senere årene har en rekke store byggeprosjekter satt sitt preg på byen.

Også på Høyda er aktiviteten stor. Tribunen, M8 og Rosenvinge Park er bare noen eksempler på prosjekter som er i ferd med å forandre det som tidligere var et område preget av industri, handel og parkeringsplasser om til en ny og levende bydel.

I årene som kommer planlegger Ferd Eiendom en storstilt utbygging på den gamle Skanem-tomta. Totalt skal det bygges 800 boliger her.

Simen Nord er positiv til utviklingen, men er samtidig opptatt av å treffe på overgangen på det som har vært og det som skal bli.

– På Høyda er det veldig viktig å få på plass riktig type boliger, butikker, tilbud og tjenester. Det må skapes gode bomiljøer der det er trygt og ferdes med blant annet grønne lunger, fine turveier, stier og benker. Kort sagt må det skapes gode byrom hvor folk i alle aldre kan trives, forklarer han.

Ordføreren trekker frem den nye kommunedelplanen for Høyda som et viktig verktøy i dette arbeidet. Det er gjennom denne planen politikerne i kommunen legger føringer for den helhetlige utviklingen i området.

– Det som skjer på Høyda er veldig spennende og noe et samlet politisk miljø gleder seg over. Jeg heier på Høyda og er helt sikker på at Høyda kommer til å bli et fantastisk sted å bo også i årene som kommer, sier Nord, som samtidig lover flere kommunale tilbud i området.

– Vi jobber med å etablere en fritidsklubb på Høyda og vil også sikre at det finnes nok barnehageplasser i nærheten slik at barnefamilier som flytter inn har tilgang på dette i nabolaget.

 

Kobler av med film og fotball

Selv om politikk er det som opptar Simen Nord mest, har han også andre interesser. Film og fotball står særlig høyt i kurs.

Ordføreren gleder seg stort over Moss Fotballklubb sin gjeninntreden i norsk toppfotball og er jevnlig å se på Melløs.

– Da jeg vokste opp var Moss i Tippeligaen og hadde profiler som Jerry Månsson, Kjell Olofsson og Rune Tangen. Jeg synes det er veldig gøy at vi nå er på vei tilbake. Det betyr også mye for byen. Fotball er en stor og viktig idrett i Norge som veldig mange er opptatt av.

Trives som ordfører

Når man bruker store deler av livet på politikk og blir ordfører som 34-åring, vil nok mange tenke at dette kun er et stoppested på vei mot større oppgaver i rikspolitikken.

Nord er klar på at dette ikke er noe som opptar han nå.

– Jeg stortrives som ordfører. Det fine med denne jobben er at man har så direkte påvirkning. Det er så mye interessant som skjer i Moss, og det å ha en så sentral politisk rolle i denne utviklingen er veldig spennende. Akkurat nå kan jeg ikke tenke meg noe morsommere å drive med, sier Simen Nord.