Gjør ære på gamle Høydanavn

På Høyda har en rekke gamle gårds-, steds- og personnavn kommet til heder og verdighet. Dette er et positivt trekk ved det som er i ferd med å bli en viktig bydel i Moss. At gårdsnavn også blir bydelsnavn, gjør seg vel gjeldende i de fleste norske byer, Moss intet unntak.

Tekst: Arnulf Johannessen

Til Varnaveien lå gården Lilleeng med sin store og vakre hovedbygning. Få år etter krigen kjøpte Wilhelm Rosenvinge A/S mesteparten av jordene på Lilleeng og det ble anlagt fabrikk der. Senere solgte Ole Johansen Lilleeng resten av gården til Rosenvinge. Lilleeng er det ikke mange sporene tilbake av, bare noen få grantrær som en gang innrammet gårdens tun. Hovedbygningen ble revet i 1980-årene og låven noen år senere. For få år siden forsvant også gårdens gammelstue, kalt «Bottelstua». Navnet Lilleeng var i ferd med å gå i glemmeboka. Kun gamle Høyda-folk husket gårdnavnet. Derfor er det gledelig at navnet nå er bevart i Lilleeng Helsepark som har sine lokaler i den gamle Rosenvingefabrikken. En del av gården Lilleeng var opprinnelig den gamle eksersisplassen Høideplass. Som ordet eksersisplass tilsier, var dette en militær eiendom. På Høideplass lå den militære stryk og kaken. Dette var intet muntert sted! Her foregikk det harde avstraffelser for desertering og alvorlig insubordinasjon. Den militære stryk og kaken lå ved nåværende Ryggeveien 39, «Ruudsmia». Navnet finner vi igjen som Høydaplass i dagens Ving-parken.

Carlsmindeveien fikk sitt riktige navn i 2019. Audun, Ingrid og Arnulf Johannessen ved det nye veinavnskiltet. Foto: Jon Gundersen.

Slektsnavnet Rosenvinge har fått sin renessanse på Høyda, og det skulle bare mangle. Bedriften Wilhelm Rosenvinge A/S ble altså anlagt på de tidligere Lilleeng-jordene. Fabrikken produserte låser og skøyter med det verdenskjente varemerket Ving. Fabrikken lå opprinnelig i Øisteins gate på Jeløy og het da Christiania Staal og Jernvarefabrik med varemerket Ving. Etter Wilhelm Rosenvinges død i slutten av 1960-årene, skiftet fabrikken både eiere og navn flere ganger. Wilhelm Rosenvinge A/S ble slått sammen med Trio Låsfabrikker i Oslo og het en kort tid Rosenvinge-Trio, for så å bli hetende TrioVing. TrioVing utviklet seg i takt med tiden og begynte å produsere kortlåser under varemerket VingCard. I dag er hele fabrikkanlegget på Høyda under utvikling. Bo- og næringsområdet Rosenvinge Park, har blitt en egen del av bydelen Høyda. Fabrikkens gamle grøntanlegg går under navnet Ving-parken. En nyanlagt vei fra Høydaveien mot Rosenvinge park heter rett og rimelig Rosenvinges vei. Mot Varnaveien finner vi Tor Sørnes’ vei. Sørnes var mangeårig ingeniør på Rosenvinge/TrioVing og regnes som kortlåsens oppfinner. Det kan legges til at Tor Sørnes selv fikk oppleve at veien fikk navn etter ham. Det er svært sjelden her til lands at man kaller opp veier etter personer som fremdeles er i live. På Høyda gjorde man altså et unntak.

Som et resultat av sammenslåingen av Moss og Rygge, ble Løkkeveien omdøpt til Carlsmindeveien sommeren 2019. Dette grunnet Løkkeveiens likhet med Løkkegata i Moss sentrum. Carlsminde ble, som første bruk, fradelt Carlberg i 1867. Carlsminde (Carlsmindeveien 36) var opprinnelig to husmannsplasser i Gubbeskoven, trolig ryddet rett etter reformasjonen. Et bra bevart steingjerde skriver seg fra denne tiden. I 1961 pågikk det en debatt om hva den nye veien over Carlsminde skulle hete. Daværende grunneier Nils Nilsen, likte ikke navnevalget Løkkeveien. «Løkka er gårdens klengenavn!» sa han til Rygge kommune. Men til ingen nytte. Løkkaveien var også et alternativt veinavnforslag den gangen, men Rygge kommune landet på Løkkeveien. Vedtatte veinavn ble med andre ord helt intetsigende og en feil gjengivelse av Carlsmindes kallenavn, «Løkka»! En nærmere seksti år lang feil ble omsider rettet opp av gatenavnkomiteen for den nye Moss kommune, og Carlsmindeveien vedtatt som veinavn på den tidligere Løkkeveien.

Carlsminde malt i 1940-årene av Karsten Bendiksen. Hovedbygningen har i dag adresse Carlsmindeveien 36. Eier: Arnulf Johannessen.
Carlsminde malt i 1940-årene av Karsten Bendiksen. Hovedbygningen har i dag adresse Carlsmindeveien 36. Eier: Arnulf Johannessen.

Elite Sikkerhet har ca 40 ansatte. Nasjonal grunnutdanning for vektere har vært et løft for bransjen siden 2018. Elite Sikkerhet, som alltid er på jakt etter nye vektere, tilbyr nye ansatte hjelp til å gjennomføre utdanningen. De leverer også Ajax boligalarm, som er kåret til verdens beste.